fbpx

EMMA AT WORK | WORKSHOP DOOR ROZIENA SALIHU

Roziena Salihu heeft voor de organisatie een workshop mogen geven met een klein groepje deelnemers, met als doel hen de kans te bieden om hun verhaal te doen. Hierin stond de boodschap: ‘Schrijf, train je stem, wees jezelf en vertel je eigen verhaal’ centraal. Dat is soms makkelijker gezegd, dan gedaan. 

Roziena hielp de jongeren op weg door ze zichzelf af te laten vragen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden, waar ze van dromen en waar ze naartoe willen. Maar ook om gebruik te maken van stiltes, rijm en ritme tijdens. En vooral, dat hun verhaal ertoe doet!

Het was een inspirerende en leerzame middag!

Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Ze dichten de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij, zodat deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt heeft.